Categories

تبریز 2018

حمایت از شرکت های دانش بنیان

خرید کاشی سقف

Published : Thursday, May 31, 2018 Views : 83

محصول: کاشی سقف
کشور: بحرین

لطفا قیمت ملزومات زیر را از وارد کننده ارائه دهید -

نام محصول: کاشی سقف

مشخصات فنی :
کاشی سفید رنگ، کاشی سقف گچ
12.0 میلی متر یا ضخامت 12.5 میلی متر

مقدار مورد نیاز: 52000 SQM

مدت زمان تحویل: CNF

بندر مقصد: بحرین

شرایط پرداخت: L / C

Tags : ترجمه آگهی های خرید

Tose-e Tejarat Electronic Arsin Iranian All rights reserved 2016